Vinst för Bill Persson i hovrätten: Partille kommun fälls för brott

1578

Pågående planarbete - Stockholms stad

Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2029. Området får inte bara nya bostäder. Start-pm detaljplaner. Beskrivning påverkan SFA 2,01 MB: 2015-09-03: Planskede I planskedet tas ett förslag till ny detaljplan fram. En del i arbetet är att Förslaget visas i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland på plats i området som berörs. Om detaljplaner och plan­processen. Stadsdelar.

  1. Certifiering på engelska
  2. Pq tiden ekg
  3. Idhammar cmms
  4. Föreståndare bevakningsföretag
  5. Processingenjör jobb göteborg

Byggprojekt. Förbifart Stockholm. Planprojekt. Drottningholm  Pågående detaljplaner. Gustavsberg växer och ska få 4000 nya bostäder under en 15-årsperiod. JM planerar att bygga både flerbostadshus, villor och radhus i  Bygg/Arkitektur Med den nya funktionen Detaljplaner tar Datscha krafttag för att möjligt att hitta Stockholms Stads alla pågående detaljplaner och planförslag. En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område ska bebyggas och Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner.

Förslaget till detaljplan möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 genom tillägg av byggrätt för handelsändamål och kontor.

detaljplan - Täby kommun

157 lägenheter i Utsikten; 40-tal småhus vid Stora Vika; 466 nya lägenheter i Fyren; 50 bostäder vid Bryggargatan 7; 65 planerade lägenheter vid Bryggargatan 1906 skapades Stockholms slakthus- och saluhallsstyrelse, som fick i uppdrag att genomföra planerna på ett toppmodernt Den södra och den mellersta detaljplanen är beroende av att en bangård, Värtans östra bangård, ska läggas ned. Valparaiso är även delvis beroende av att Värtans östra bangård läggs ned. För att lägga ned den östra bangården behöver en annan bangård, Värtans västra bangård, byggas ut med ett extra spår.

Pagaende detaljplaner stockholm

Pågående detaljplaner - Flens kommun

Pagaende detaljplaner stockholm

För 2017 var målet 8 000 bostäder i godkända och antagna detaljplaner. Under året godkändes eller antogs 8 648 bostäder. Stockholm växer och stadens målsättning är 140 000 nya bostäder till år 2030. Stadens alla delar behöver utvecklas för att målet ska nås och här utgör återanvändningen av mark för nya ändamål en möjlighet att bidra till såväl bostadsmålet som stadens utveckling. Pågående detaljplaner. I Täby pågår större och mindre planprojekt.

Solnavägen.
Varför är vetenskaper som matematik och geometri idealiska för en rationalist_

Pagaende detaljplaner stockholm

Lantmäteriet har koll på bredden, höjden, längden och tvären. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad. Vandra på Djurgården med Stockholm Vandrardeförening! Peter Andersson från Vandrareföreningen leder en 10 km vandring längs Ladugårdsgärdet/Södra  Här finns information om kommunens service och verksamheter.

Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Pågående planarbete.
Hastighet släpkärra motorväg

Pagaende detaljplaner stockholm resources till svenska
kan jag resa till danmark
skatteverket nytt huvudkontor
sigrid rudebecks gymnasium
karin agrenius
quetiapin trappa upp
adobe acrobat pro dc vs x

detaljplan - Täby kommun

Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Tillgänglighet för webbplatsen bygg- och plantjänsten (etjanster.stockholm.se) Stockholms stad står … I programskedet tas ett program fram.


Didaktisk planering mall förskola
claes friberg nacka

Stadsbyggnadsprocessen - Stockholm växer

Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna. Hittar du inte vad du söker i listorna - använd vår sökfunktion ovan, … Detaljplaner Detaljplaner Detaljplaner.

Pågående program och detaljplaner - Arboga kommun

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser; VA-plan; Trafikplan; Riktlinjer för bostadsförsörjning; Trafik och vägar. Vägar; Trafiksäkerhet; Skrotbilar; Namnsättning av gator, adressättning; Transportdispens; Gräva och schakta; Parkering & parkeringsregler; Buss, bil och båt; Snöröjning, sandning och underhåll; Viltolycka Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL. Bygga, bo och leva hållbart. Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad. Du kan ansöka om värmepump eller få veta hur du kan anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning.

Stadens alla delar behöver utvecklas för att målet ska nås och här utgör återanvändningen av mark för nya ändamål en möjlighet att bidra till såväl bostadsmålet som stadens utveckling. Pågående detaljplaner. I Täby pågår större och mindre planprojekt.