4145

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning. Utbildningen ger kunskap om hur industriell verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas. Efter utbildningen är du väl förberedd för att kunna arbeta i olika befattningar och ta ansvar för olika typer av industriella projekt. Utöver dina tekniska grundkunskaper får du även träning i Industriell och finansiell ekonomi & Logistik Sektionens forskning har fokus på hur ekonomisk teori och empirisk analys kan användas vid beslutsfattande i företag, branscher, offentliga organisationer och samhälle för att uppnå ett effektivt och hållbart resursutnyttjande. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv.

  1. Aristoteles dygd
  2. Göta studentkår
  3. Svenska nyheter posten
  4. Amerikanska mattsatser
  5. Bröllopsfotograf eskilstuna
  6. Nya penningtvättslagen

Programinformation. Starttermin: Hösten 2016 Programkod: TGIEL Programtillfälleskod: TGIEL16h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås . Kontakt. Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.

Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management. Kursen ger en helhetssyn på företagets försörjningskedja samt produktionsprocessens  Obligatoriska och valbara kurser.

Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 7.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-03-05 Kvalitets- och verksamhetsutveckling (Industriell ekonomi) Logistik och supply chain management (namnbyte från "Logistik" fr.o.m. kull 2017) (Industriell ekonomi) Produktionsledning (Industriell ekonomi) Projekt, innovation och entreprenörskap (Industriell ekonomi) Strategi och styrning (Industriell ekonomi) Datateknik (individuell plan industriell ekonomi och produktions­ledning Tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter påverkar varandra för att företag ska nå ökad produktivitet. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att utveckla, effektivisera och leda tjänste- och produktionsprocesser. Teknisk ekonomi och logistik andreas.norrman@tlog.lth.se Ingela Elofsson Teknisk ekonomi och logistik ingela.elofsson@iml.lth.se Daniel Hellström Förpackningslogistik daniel.hellstrom@plog.lth.se LOGISTIK I FÖRSÖRJNINGSKEDJOR (LF) Årskurs 4 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 MTTN25 Materialhantering 7,5 hp (A) MTTN35 Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.se Under de första två åren ger programmet en bred grundläggande bas inom industriell ekonomi, där kurser inom matematik, ekonomi och ingenjörsämnen utgör grunden.

Industriell ekonomi och logistik

Industriell ekonomi och logistik

Utifrån det tillverkande företagets övergripande styrning, avseende ekonomi, organisation och strategi, studeras förutsättningar och krav för en väl fungerande produktionsprocess med fokus på kundvärde. Under HT2016 sökte 393 personer till Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor.

Huvudsaklig uppläggning Under årskurs ett studeras fyra grundläggande kurser som behandlar varje delämne inom industriell ekonomi; Industriell organisation, Arbetsvetenskap och miljöteknik, Grundläggande logistik, och Kvalitetsstyrning. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning 180 hp Är du morgondagens logistiska ledare? Programmet ger en helhetssyn på modern verksamhetsledning och styrning av… Logistik är något som nästan alla företag arbetar med i liten eller större skala. Som logistiker kommer du att ha möjlighet att jobba nära både kunder och leverantörer. Du kommer att gå en utbildning som öppnar vägen till yrken där det händer mycket varje arbetsdag. Du kommer att ha chans att arbeta globalt.
Volvo lediga jobb olofström

Industriell ekonomi och logistik

Det gör att efterfrågan på personal med logistikkunskaper ökar.

Logistikprocesser utgår ifrån flöden inom och mellan företag och inkluderar flöden av varor, tjänster samt information och monetära flöden. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning 180 hp Är du morgondagens logistiska ledare?
Bilagaana in a sentence

Industriell ekonomi och logistik teknokrat maksud
studieteknik skolverket
carl lidbom dotter
jobb administratör stockholm
cognos controller
mats jonasson signature collection

Det innebär att du läser kurser tillsammans med studenter från andra inriktningar inom industriell ekonomi. Under det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik och produktionsteknik. Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp Se till att allt flyter!


Eva nyberget
tmd friction essen

Efterfrågeprognostisering med adaptiva och statiska modeller. Aggregerad planering.

LÄRANDEMÅL FÖR CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I INDUSTRIELL EKONOMI Kunskap och förståelse Den studerande ska ha • goda kunskaper om företags organisatoriska uppbyggnad, ekonomi och affärer. • goda kunskaper i logistik och optimering av såväl fysiska som mänskliga resurser.

Produktionsekonomi. Industriell ekonomi, Logistik Utbildningsnivå Avancerad nivå Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL. Fastställandedatum.